House Rules

• Onze gasten mogen niet onder invloed zijn van drugs of alcohol.
• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.
• Onze gasten mogen zich bij de entree niet agressief of dominant opstellen (in woord en gedrag).
• Grote groepen dienen van te voren te reserveren, een reservering op de gastenlijst betekent geen gegarandeerde toegang.
• Gebruik van de garderobe is verplicht.
• Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bv.: geen sportkleding of sportschoenen, geen kapotte kleding, geen aanstootgevende kleding.
• Geen vuile kleding en/of een onverzorgd uiterlijk.
• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.
• Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen tonen.
• Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.
• Personen die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.
• Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten party's.
• Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen worden geweigerd.
• Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten.
• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
• Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.
• U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of verplaatsen.
• Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.
• Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
• Tassen of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.
• Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.
• Club Vie is voorzien van camerabewaking.
• Grote groepen kunnen worden geweigerd.